VISTA-250FBPT

Trung tâm báo cháy báo động – VISTA-250FBPT

  • Giá thị trường: Liên hệ

    – Báo cháy 8 phân vùng

    – Quản lý 8 vùng có dây, mở rộng 250 vùng không dây, 250 vùng báo cháy địa chỉ

    – Lưu trữ 250 mã người dùng, 500 thẻ từ, 1000 sự kiện

    – Nguồn điện DC12V/ 2.3A