Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC&CC

Ký hiệu văn bản 66/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 02/03/2015
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC&CC
Phân loại Chỉ thị – Thông tư
Tải về   TT 66-2014-BCA_Huong dan ND 79-2014-NDCP ve PCCC

Bài Viết Liên Quan