CISCO ISR4221/K9 – ROUTER CISCO 4000 SERIES

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Product Description

  CISCO ISR4221/K9 – ROUTER CISCO 4000 SERIES
  Model:    Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
  Detail:    35Mbps-75Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM
  List Price:    liên hệ

  Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp Cisco 4221 được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho môi trường chi nhánh nhỏ. Nó cung cấp suy nghĩ 35Mbps theo mặc định. Với khả năng trả tiền khi tăng trưởng, bạn có thể tăng khả năng chuyển tiếp tới 75Mbps bằng cách mua giấy phép.

  Đặc điểm kỹ thuật (Cisco ISR4221/K9)

  Cisco ISR4221/K9 Specification
  Aggregate Throughput :  35 Mbps to 75 Mbps
  Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports :   2
  RJ-45-based ports : 2
  SFP-based ports 1
  NIM slots 2
  OIR (all I/O modules) No
  Onboard ISC slot No
  Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) 4 GB
  Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) 4 GB
  Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) NA
  Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) NA
  Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) NA
  Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) NA
  Default flash memory 8 GB
  Maximum flash memory 8 GB
  External USB 2.0 slots (type A) 1
  USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) 0
  Serial console port – RJ45 (up to 115.2 kbps) 1 (combo CON/AUX port)
  Serial auxiliary port – RJ45 (up to 115.2 kbps)
  1 (combo CON/AUX port)
  Power-supply options External: AC Only
  Redundant power supply N/A
  AC input voltage 100 to 240 VAC autoranging
  AC input frequency 47 to 63 Hz
  AC input current range, AC power supply (maximum) 1.5 to 0.6A
  AC input surge current 90 A peak and less than 3 Arms per half cycle
  Typical power (no modules) (watts) 24
  Maximum power with AC power supply (watts) 90

  Bài Viết Liên Quan